บริษัท นิโคโย่เบรค จำกัด, 45 ซอยยี่สิบสองกรกฎาคม 2, ถนนไมตรีจิตต์, แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพฯ 10100, ประเทศไทย

โทร 021260570

infonikoyo@gmail.com

จันทร์-ศุกร์ : 9:00 AM - 5:30 PM

วันจันทร์-วันศุกร์ 9:00AM - 5:30PM
สนใจสามารถติดต่อได้ที่ไลน์บริษัท @nikoyo
บริษัท นิโคโย่เบรค จำกัด, 45 ซอยยี่สิบสองกรกฎาคม 2, ถนนไมตรีจิตต์, แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพฯ 10100, ประเทศไทย

FAQ

How long will it take to complete the repairs?
We try to complete most repairs the same day. If this is not possible, we will provide you with special transportation arrangements.
How much will it cost?
We try to complete most repairs the same day. If this is not possible, we will provide you with special transportation arrangements.
My car is running rough. Do I need a tune-up?
We try to complete most repairs the same day. If this is not possible, we will provide you with special transportation arrangements.
Is there a charge to check out my car?
We try to complete most repairs the same day. If this is not possible, we will provide you with special transportation arrangements.
Do I need an appointment for a repair?
We try to complete most repairs the same day. If this is not possible, we will provide you with special transportation arrangements.
What credit cards do you take?
We try to complete most repairs the same day. If this is not possible, we will provide you with special transportation arrangements.
Why does my car need maintenance if it's running fine?
Regular maintenance of your vehicle protects your investment, helps to prevent breakdowns, and will save you on the cost of repairs in the future.
What will happen if I don't have the repairs done right now?
Regular maintenance of your vehicle protects your investment, helps to prevent breakdowns, and will save you on the cost of repairs in the future.
What Should I Do When My Check Engine Lights Come On?
Regular maintenance of your vehicle protects your investment, helps to prevent breakdowns, and will save you on the cost of repairs in the future.
How Often Should I Have My Brakes Checked?
Regular maintenance of your vehicle protects your investment, helps to prevent breakdowns, and will save you on the cost of repairs in the future.
What Type of Oil Filter Do I Need?
Regular maintenance of your vehicle protects your investment, helps to prevent breakdowns, and will save you on the cost of repairs in the future.
Do I Really Need Winter Tires?
Regular maintenance of your vehicle protects your investment, helps to prevent breakdowns, and will save you on the cost of repairs in the future.

Have a Car Repair Question?

Get your automotive-related questions answered by a mechanic