บริษัท นิโคโย่เบรค จำกัด, 45 ซอยยี่สิบสองกรกฎาคม 2, ถนนไมตรีจิตต์, แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพฯ 10100, ประเทศไทย

โทร 021260570

infonikoyo@gmail.com

จันทร์-ศุกร์ : 9:00 AM - 5:30 PM

วันจันทร์-วันศุกร์ 9:00AM - 5:30PM
สนใจสามารถติดต่อได้ที่ไลน์บริษัท @nikoyo
บริษัท นิโคโย่เบรค จำกัด, 45 ซอยยี่สิบสองกรกฎาคม 2, ถนนไมตรีจิตต์, แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพฯ 10100, ประเทศไทย

Pricing & Coupons

Low Overhead Means Savings for You

We are able to negotiate better prices from the auto parts vendors
Your Car Service Time Cost Range
Alternator Repair 1 hour $63.00 - $72.00
Brake Light Switch Replacement 1 hour $92.00 - $105.00
Crankshaft Position Sensor Replacement 1 hour $98.00 - $112.00
Car Door Lock Actuator Replacement 1 hour $186.00 - $211.00
Exterior Car Door Handle Replacement 1 hour $192.00 - $215.00
Intake Manifold Gaskets Replacement 1 hour $83.00 - $91.00
Car AC Repair 1 hour $231.00 - $248.00
Car Battery Terminal Ends Replacement 1 hour $379.00 - $390.00
Variable Valve Timing (VVT) Solenoid Replacement 3 hour $540.00 - $573.00
Brake System Flush 2 hour $226.00 - $250.00
Schedule

Schedule Your Appointment Today

Your Automotive Repair & Maintenance Service Specialist

1-800-123-4567